Thời tiết Xã Đa Kai theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
3.5km/h
1006hpa 99%
04:00 Icon 22° 23° 1.32mm
4km/h
1006hpa 99%
05:00 Icon 22° 23° 0.79mm
4.1km/h
1006hpa 99%
06:00 Icon 22° 23° 0.43mm
2.9km/h
1007hpa 99%
07:00 Icon 22° 23° 0.21mm
3.2km/h
1008hpa 98%
08:00 Icon 23° 24° 0.35mm
5.9km/h
1008hpa 96%
09:00 Icon 24° 25° 0.45mm
7.5km/h
1009hpa 93%
10:00 Icon 25° 26° 0.32mm
10.1km/h
1009hpa 88%
11:00 Icon 25° 26° 0.82mm
11.3km/h
1009hpa 89%
12:00 Icon 25° 26° 1mm
12.2km/h
1008hpa 90%
13:00 Icon 26° 27° 0.76mm
12km/h
1007hpa 89%
14:00 Icon 26° 27° 0.68mm
12.1km/h
1007hpa 88%
15:00 Icon 26° 27° 0.61mm
11.4km/h
1006hpa 88%

Nhiệt độ của Xã Đa Kai theo giờ


Xã Đa Kai những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đa Kai theo giờ