Thời tiết Xã Mê Pu theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 27° 27° 0.84mm
7.1km/h
1007hpa 95%
18:00 Icon 25° 26° 1.53mm
6.8km/h
1008hpa 96%
19:00 Icon 25° 26° 1.97mm
5.5km/h
1009hpa 97%
20:00 Icon 24° 25° 1.37mm
3.5km/h
1010hpa 98%
21:00 Icon 24° 25° 0.58mm
3.1km/h
1011hpa 98%
22:00 Icon 24° 25° 0mm
3.5km/h
1011hpa 97%
23:00 Icon 24° 25° 0mm
3.6km/h
1011hpa 98%
00:00 Icon 24° 25° 0mm
3.9km/h
1010hpa 98%
01:00 Icon 23° 24° 0mm
3.4km/h
1009hpa 98%
02:00 Icon 23° 24° 0mm
3.2km/h
1009hpa 98%
03:00 Icon 23° 24° 0mm
3.5km/h
1009hpa 98%
04:00 Icon 23° 24° 0mm
3.7km/h
1008hpa 98%
05:00 Icon 23° 24° 0mm
3.1km/h
1009hpa 98%

Nhiệt độ của Xã Mê Pu theo giờ


Xã Mê Pu những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Mê Pu theo giờ