Thời tiết Xã Đa Mi theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 22° 0mm
7.6km/h
1007hpa 98%
03:00 Icon 22° 22° 0.54mm
7.6km/h
1007hpa 98%
04:00 Icon 22° 22° 0.42mm
7.1km/h
1007hpa 98%
05:00 Icon 22° 22° 0.19mm
6.9km/h
1007hpa 97%
06:00 Icon 22° 22° 0mm
6.7km/h
1007hpa 98%
07:00 Icon 22° 23° 0.11mm
6.8km/h
1008hpa 97%
08:00 Icon 23° 24° 0.13mm
9.3km/h
1008hpa 92%
09:00 Icon 24° 25° 0.15mm
11.6km/h
1009hpa 84%
10:00 Icon 25° 26° 0.26mm
14km/h
1009hpa 79%
11:00 Icon 25° 26° 0.49mm
14.7km/h
1009hpa 79%
12:00 Icon 25° 26° 0.48mm
14.7km/h
1008hpa 80%
13:00 Icon 25° 26° 0.43mm
13.8km/h
1007hpa 82%
14:00 Icon 25° 26° 0.39mm
13.5km/h
1007hpa 82%

Nhiệt độ của Xã Đa Mi theo giờ


Xã Đa Mi những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đa Mi theo giờ