Thời tiết Xã Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 25° 26° 1.33mm
7.3km/h
1008hpa 88%
18:00 Icon 24° 25° 0.57mm
7.7km/h
1008hpa 89%
19:00 Icon 23° 24° 0.37mm
6.5km/h
1009hpa 95%
20:00 Icon 23° 24° 0.12mm
6.7km/h
1010hpa 97%
21:00 Icon 22° 23° 0mm
6.2km/h
1011hpa 97%
22:00 Icon 22° 23° 0mm
6.8km/h
1011hpa 96%
23:00 Icon 22° 23° 0mm
6.5km/h
1011hpa 96%
00:00 Icon 22° 23° 0mm
6.6km/h
1010hpa 97%
01:00 Icon 22° 22° 0mm
6.1km/h
1009hpa 97%
02:00 Icon 21° 22° 0mm
6.8km/h
1009hpa 97%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
6.8km/h
1008hpa 97%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
6.2km/h
1008hpa 96%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
6.7km/h
1009hpa 96%

Nhiệt độ của Xã Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc theo giờ


Xã Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc theo giờ