Thời tiết Xã Ngũ Phụng theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 28° 33° 2.73mm
42km/h
1006hpa 83%
19:00 Icon 28° 34° 0mm
41.7km/h
1006hpa 84%
20:00 Icon 28° 33° 0.66mm
40.5km/h
1007hpa 84%
21:00 Icon 28° 33° 0.71mm
39.5km/h
1008hpa 84%
22:00 Icon 28° 33° 0.72mm
38.1km/h
1008hpa 84%
23:00 Icon 28° 33° 0.58mm
37.2km/h
1009hpa 84%
00:00 Icon 28° 33° 0.14mm
37.7km/h
1008hpa 84%
01:00 Icon 28° 33° 0mm
39.9km/h
1007hpa 86%
02:00 Icon 28° 33° 0mm
40.9km/h
1007hpa 86%
03:00 Icon 28° 33° 0mm
39.5km/h
1007hpa 85%
04:00 Icon 28° 33° 0mm
39.5km/h
1007hpa 84%
05:00 Icon 28° 33° 0mm
40.1km/h
1007hpa 85%
06:00 Icon 28° 33° 0mm
39.6km/h
1007hpa 85%

Nhiệt độ của Xã Ngũ Phụng theo giờ


Xã Ngũ Phụng những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Ngũ Phụng theo giờ