Thời tiết Xã Bắc Ruộng theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 20° 20° 0mm
4.4km/h
1009hpa 99%
06:00 Icon 19° 20° 0.12mm
5km/h
1009hpa 99%
07:00 Icon 20° 21° 0.24mm
5.8km/h
1010hpa 99%
08:00 Icon 20° 21° 0.25mm
6.8km/h
1011hpa 98%
09:00 Icon 21° 22° 0.26mm
8.1km/h
1011hpa 97%
10:00 Icon 22° 23° 0.6mm
10.5km/h
1010hpa 90%
11:00 Icon 23° 24° 0.79mm
11.8km/h
1010hpa 85%
12:00 Icon 23° 24° 0.81mm
11km/h
1009hpa 88%
13:00 Icon 24° 25° 0.69mm
13.1km/h
1008hpa 83%
14:00 Icon 25° 25° 0.52mm
13.2km/h
1007hpa 79%
15:00 Icon 23° 24° 0.62mm
12.4km/h
1007hpa 82%
16:00 Icon 23° 24° 0.33mm
10.3km/h
1007hpa 80%
17:00 Icon 23° 23° 0.2mm
10.1km/h
1007hpa 81%

Nhiệt độ của Xã Bắc Ruộng theo giờ


Xã Bắc Ruộng những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Bắc Ruộng theo giờ