Thời tiết Xã Huy Khiêm theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 0mm
5.4km/h
1007hpa 100%
02:00 Icon 23° 24° 0.83mm
6.6km/h
1007hpa 100%
03:00 Icon 23° 24° 0.91mm
6.7km/h
1007hpa 99%
04:00 Icon 23° 24° 0.7mm
6.2km/h
1007hpa 99%
05:00 Icon 23° 24° 0.3mm
6.5km/h
1007hpa 99%
06:00 Icon 23° 24° 0.19mm
5.7km/h
1007hpa 99%
07:00 Icon 23° 24° 0.12mm
6.3km/h
1008hpa 98%
08:00 Icon 24° 25° 0.24mm
9km/h
1009hpa 95%
09:00 Icon 25° 26° 0.24mm
9.8km/h
1009hpa 90%
10:00 Icon 26° 27° 0.53mm
11.6km/h
1009hpa 87%
11:00 Icon 26° 27° 0.96mm
11.5km/h
1009hpa 90%
12:00 Icon 25° 27° 0.92mm
11.5km/h
1008hpa 92%
13:00 Icon 25° 26° 0.81mm
10.8km/h
1007hpa 93%

Nhiệt độ của Xã Huy Khiêm theo giờ


Xã Huy Khiêm những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Huy Khiêm theo giờ