Thời tiết Phường Hàm Tiến theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 25° 26° 0mm
18.6km/h
1005hpa 91%
03:00 Icon 26° 27° 0mm
18.6km/h
1005hpa 90%
04:00 Icon 26° 27° 0.12mm
18.2km/h
1005hpa 89%
05:00 Icon 26° 27° 0mm
17.7km/h
1005hpa 87%
06:00 Icon 26° 27° 0mm
20.6km/h
1005hpa 86%
07:00 Icon 26° 26° 0mm
21.6km/h
1006hpa 85%
08:00 Icon 27° 31° 0mm
23.6km/h
1007hpa 80%
09:00 Icon 29° 33° 0mm
26km/h
1007hpa 72%
10:00 Icon 30° 34° 0mm
28km/h
1007hpa 66%
11:00 Icon 31° 35° 0mm
32.5km/h
1007hpa 63%
12:00 Icon 31° 35° 0.12mm
32.9km/h
1006hpa 64%
13:00 Icon 30° 35° 0.28mm
33.4km/h
1006hpa 67%
14:00 Icon 30° 35° 0.14mm
30.9km/h
1005hpa 68%

Nhiệt độ của Phường Hàm Tiến theo giờ


Phường Hàm Tiến những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Hàm Tiến theo giờ