Thời tiết Xã Thiện Nghiệp theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 24° 25° 0mm
17.1km/h
1005hpa 91%
03:00 Icon 24° 25° 0mm
17.1km/h
1005hpa 91%
04:00 Icon 25° 25° 0mm
17km/h
1005hpa 90%
05:00 Icon 25° 26° 0mm
16.8km/h
1005hpa 88%
06:00 Icon 25° 26° 0mm
19.9km/h
1005hpa 86%
07:00 Icon 25° 26° 0mm
21.2km/h
1006hpa 85%
08:00 Icon 27° 29° 0mm
23.4km/h
1007hpa 79%
09:00 Icon 28° 31° 0mm
26.3km/h
1007hpa 70%
10:00 Icon 30° 33° 0mm
28.5km/h
1007hpa 63%
11:00 Icon 30° 34° 0mm
33.3km/h
1007hpa 60%
12:00 Icon 30° 34° 0mm
33.3km/h
1006hpa 61%
13:00 Icon 30° 34° 0.21mm
33.5km/h
1006hpa 64%
14:00 Icon 30° 34° 0mm
31.2km/h
1005hpa 65%

Nhiệt độ của Xã Thiện Nghiệp theo giờ


Xã Thiện Nghiệp những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Thiện Nghiệp theo giờ