Thời tiết Xã Đăk Tơ Ver theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 1.15mm
7.7km/h
1008hpa 97%
19:00 Icon 22° 23° 0.11mm
7.7km/h
1008hpa 97%
20:00 Icon 22° 23° 0mm
8.7km/h
1008hpa 98%
21:00 Icon 22° 23° 0mm
9km/h
1008hpa 97%
22:00 Icon 22° 23° 0mm
9.2km/h
1009hpa 97%
23:00 Icon 22° 22° 0mm
9.3km/h
1009hpa 97%
00:00 Icon 22° 22° 0mm
9.7km/h
1009hpa 97%
01:00 Icon 22° 22° 0mm
11.2km/h
1008hpa 96%
02:00 Icon 22° 22° 0mm
12.1km/h
1007hpa 95%
03:00 Icon 22° 22° 0mm
12.3km/h
1007hpa 95%
04:00 Icon 22° 22° 0mm
12.8km/h
1007hpa 95%
05:00 Icon 22° 22° 0mm
12.5km/h
1007hpa 96%
06:00 Icon 22° 22° 0mm
12.5km/h
1007hpa 97%

Nhiệt độ của Xã Đăk Tơ Ver theo giờ


Xã Đăk Tơ Ver những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đăk Tơ Ver theo giờ