Thời tiết Thị trấn Kông Chro theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 0mm
31.7km/h
1003hpa 90%
02:00 Icon 23° 24° 0mm
30km/h
1003hpa 89%
03:00 Icon 23° 24° 0mm
29.2km/h
1003hpa 90%
04:00 Icon 23° 24° 0mm
30.2km/h
1002hpa 90%
05:00 Icon 24° 24° 0mm
30.3km/h
1002hpa 87%
06:00 Icon 24° 24° 0mm
28.5km/h
1003hpa 88%
07:00 Icon 24° 25° 0mm
26.7km/h
1004hpa 88%
08:00 Icon 24° 25° 0mm
25.7km/h
1005hpa 88%
09:00 Icon 24° 25° 0.11mm
25.1km/h
1005hpa 89%
10:00 Icon 25° 26° 0.16mm
26.6km/h
1005hpa 86%
11:00 Icon 27° 29° 0.27mm
28.2km/h
1005hpa 79%
12:00 Icon 27° 30° 0.33mm
31km/h
1005hpa 78%
13:00 Icon 27° 30° 0.36mm
31km/h
1004hpa 78%

Nhiệt độ của Thị trấn Kông Chro theo giờ


Thị trấn Kông Chro những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Thị trấn Kông Chro theo giờ