Thời tiết Xã Đắk Kơ Ning theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 25° 26° 0.83mm
14.1km/h
1007hpa 92%
19:00 Icon 24° 25° 0mm
15km/h
1007hpa 93%
20:00 Icon 24° 25° 0mm
15.4km/h
1008hpa 93%
21:00 Icon 24° 25° 0mm
15.4km/h
1008hpa 93%
22:00 Icon 24° 25° 0mm
16.4km/h
1009hpa 93%
23:00 Icon 24° 24° 0mm
17.3km/h
1009hpa 94%
00:00 Icon 23° 24° 0mm
17.7km/h
1007hpa 93%
01:00 Icon 23° 24° 0mm
19.3km/h
1007hpa 92%
02:00 Icon 23° 24° 0mm
20.6km/h
1006hpa 92%
03:00 Icon 23° 24° 0mm
20.3km/h
1006hpa 92%
04:00 Icon 23° 24° 0mm
20.3km/h
1006hpa 92%
05:00 Icon 23° 24° 0mm
21.3km/h
1006hpa 92%
06:00 Icon 23° 24° 0mm
21.9km/h
1006hpa 91%

Nhiệt độ của Xã Đắk Kơ Ning theo giờ


Xã Đắk Kơ Ning những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Kơ Ning theo giờ