Thời tiết Thị trấn Kon Dơng theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0.15mm
12km/h
1008hpa 95%
19:00 Icon 22° 23° 0mm
12km/h
1008hpa 95%
20:00 Icon 22° 23° 0mm
13.7km/h
1008hpa 95%
21:00 Icon 22° 23° 0mm
14.6km/h
1008hpa 94%
22:00 Icon 22° 23° 0mm
14.8km/h
1009hpa 93%
23:00 Icon 22° 22° 0mm
15.1km/h
1009hpa 94%
00:00 Icon 22° 22° 0mm
15.6km/h
1008hpa 94%
01:00 Icon 22° 22° 0mm
16.7km/h
1007hpa 93%
02:00 Icon 22° 22° 0mm
16.6km/h
1007hpa 93%
03:00 Icon 22° 22° 0mm
16.9km/h
1007hpa 94%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
18.4km/h
1006hpa 95%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
18.4km/h
1006hpa 97%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
19.5km/h
1007hpa 96%

Nhiệt độ của Thị trấn Kon Dơng theo giờ


Thị trấn Kon Dơng những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Thị trấn Kon Dơng theo giờ