Thời tiết Xã Lơ Pang theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0mm
25.9km/h
1004hpa 97%
02:00 Icon 21° 22° 0mm
25.6km/h
1004hpa 95%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
24km/h
1004hpa 95%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
24.2km/h
1003hpa 95%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
24.1km/h
1004hpa 94%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
23.2km/h
1004hpa 95%
07:00 Icon 22° 22° 0mm
22.8km/h
1005hpa 95%
08:00 Icon 22° 22° 0mm
21.5km/h
1005hpa 95%
09:00 Icon 22° 23° 0mm
21.5km/h
1006hpa 95%
10:00 Icon 22° 23° 0mm
22.5km/h
1006hpa 92%
11:00 Icon 23° 24° 0.17mm
22.5km/h
1006hpa 90%
12:00 Icon 23° 24° 0.26mm
23.3km/h
1006hpa 89%
13:00 Icon 23° 24° 0.33mm
23km/h
1005hpa 90%

Nhiệt độ của Xã Lơ Pang theo giờ


Xã Lơ Pang những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Lơ Pang theo giờ