Thời tiết Phường Hoa Lư theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0mm
23km/h
1004hpa 98%
03:00 Icon 21° 21° 0mm
23km/h
1005hpa 98%
04:00 Icon 21° 21° 0.12mm
22.9km/h
1005hpa 98%
05:00 Icon 21° 21° 0mm
22.6km/h
1004hpa 98%
06:00 Icon 21° 21° 0mm
22.7km/h
1005hpa 98%
07:00 Icon 21° 21° 0mm
22.6km/h
1005hpa 98%
08:00 Icon 21° 22° 0mm
22.2km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 21° 22° 0mm
22.2km/h
1006hpa 98%
10:00 Icon 21° 22° 0.19mm
22.6km/h
1007hpa 97%
11:00 Icon 21° 22° 0.32mm
21.8km/h
1007hpa 97%
12:00 Icon 22° 22° 0.55mm
22.9km/h
1007hpa 96%
13:00 Icon 22° 23° 0.62mm
23.4km/h
1006hpa 97%
14:00 Icon 21° 22° 0.49mm
23.1km/h
1005hpa 97%

Nhiệt độ của Phường Hoa Lư theo giờ


Phường Hoa Lư những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Phường Hoa Lư theo giờ