Thời tiết Xã Trà Đa theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 1mm
13.5km/h
1008hpa 97%
19:00 Icon 22° 22° 0mm
14.3km/h
1008hpa 97%
20:00 Icon 22° 22° 0mm
14.1km/h
1009hpa 98%
21:00 Icon 22° 22° 0mm
15.1km/h
1010hpa 97%
22:00 Icon 21° 22° 0mm
14.9km/h
1010hpa 97%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
13.8km/h
1010hpa 97%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
14.6km/h
1009hpa 97%
01:00 Icon 21° 22° 0mm
15.7km/h
1008hpa 97%
02:00 Icon 21° 22° 0.1mm
16.2km/h
1007hpa 97%
03:00 Icon 21° 22° 0.16mm
16.3km/h
1007hpa 98%
04:00 Icon 21° 22° 0.11mm
16.6km/h
1007hpa 98%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
17.5km/h
1007hpa 98%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
19.2km/h
1008hpa 98%

Nhiệt độ của Xã Trà Đa theo giờ


Xã Trà Đa những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Trà Đa theo giờ