Thời tiết Xã Diên Lạc theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 28° 32° 0mm
4km/h
1003hpa 77%
02:00 Icon 28° 32° 0mm
4km/h
1003hpa 77%
03:00 Icon 28° 31° 0mm
2.8km/h
1003hpa 77%
04:00 Icon 28° 31° 0mm
3.3km/h
1003hpa 78%
05:00 Icon 27° 30° 0mm
4km/h
1003hpa 77%
06:00 Icon 27° 29° 0mm
3.4km/h
1004hpa 77%
07:00 Icon 28° 31° 0mm
3.1km/h
1005hpa 74%
08:00 Icon 30° 34° 0mm
0.7km/h
1005hpa 64%
09:00 Icon 30° 34° 0mm
1.5km/h
1005hpa 63%
10:00 Icon 30° 34° 0mm
4.2km/h
1005hpa 65%
11:00 Icon 34° 39° 0mm
1.5km/h
1004hpa 48%
12:00 Icon 36° 39° 0mm
1.8km/h
1003hpa 43%
13:00 Icon 35° 39° 0mm
2.7km/h
1003hpa 46%

Nhiệt độ của Xã Diên Lạc theo giờ


Xã Diên Lạc những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Diên Lạc theo giờ