Thời tiết Thị trấn Đắk Glei theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
10.8km/h
1004hpa 99%
03:00 Icon 22° 23° 0.58mm
10.8km/h
1004hpa 99%
04:00 Icon 22° 23° 0.41mm
9.9km/h
1004hpa 99%
05:00 Icon 22° 23° 0.29mm
9.6km/h
1004hpa 99%
06:00 Icon 22° 23° 0.18mm
7.9km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 22° 23° 0.12mm
7.2km/h
1006hpa 99%
08:00 Icon 22° 23° 0.12mm
7.8km/h
1006hpa 99%
09:00 Icon 22° 23° 0.12mm
8km/h
1007hpa 98%
10:00 Icon 22° 23° 0mm
8.6km/h
1007hpa 98%
11:00 Icon 22° 23° 0.12mm
8.4km/h
1007hpa 98%
12:00 Icon 22° 23° 0mm
8.5km/h
1007hpa 97%
13:00 Icon 22° 23° 0mm
8.3km/h
1006hpa 97%
14:00 Icon 22° 23° 0mm
8.5km/h
1006hpa 96%

Nhiệt độ của Thị trấn Đắk Glei theo giờ


Thị trấn Đắk Glei những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Thị trấn Đắk Glei theo giờ