Thời tiết Xã Đắk Choong theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 19° 19° 0mm
12.9km/h
1003hpa 88%
02:00 Icon 19° 19° 0.13mm
12.9km/h
1003hpa 88%
03:00 Icon 19° 19° 0.2mm
12.2km/h
1003hpa 89%
04:00 Icon 19° 19° 0.17mm
11.7km/h
1003hpa 89%
05:00 Icon 19° 19° 0.12mm
10.7km/h
1003hpa 90%
06:00 Icon 19° 19° 0mm
9.8km/h
1004hpa 90%
07:00 Icon 19° 19° 0mm
9.8km/h
1005hpa 89%
08:00 Icon 19° 19° 0mm
9.8km/h
1005hpa 88%
09:00 Icon 19° 20° 0mm
10.3km/h
1005hpa 87%
10:00 Icon 20° 20° 0mm
10.8km/h
1005hpa 86%
11:00 Icon 19° 20° 0mm
11.2km/h
1005hpa 86%
12:00 Icon 20° 20° 0mm
11km/h
1005hpa 83%
13:00 Icon 20° 20° 0mm
10.5km/h
1005hpa 84%

Nhiệt độ của Xã Đắk Choong theo giờ


Xã Đắk Choong những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Choong theo giờ