Thời tiết Xã Đắk KRoong theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0.13mm
10.5km/h
1004hpa 99%
04:00 Icon 21° 22° 0.42mm
9.6km/h
1004hpa 99%
05:00 Icon 21° 22° 0.33mm
9.5km/h
1004hpa 99%
06:00 Icon 21° 22° 0.22mm
7.7km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 21° 22° 0.17mm
7.1km/h
1006hpa 99%
08:00 Icon 21° 22° 0.15mm
7.6km/h
1006hpa 99%
09:00 Icon 21° 22° 0.13mm
7.9km/h
1007hpa 99%
10:00 Icon 21° 22° 0mm
8.3km/h
1007hpa 99%
11:00 Icon 21° 22° 0.13mm
8km/h
1007hpa 99%
12:00 Icon 21° 22° 0mm
8.3km/h
1007hpa 98%
13:00 Icon 21° 22° 0mm
8.1km/h
1006hpa 98%
14:00 Icon 22° 22° 0mm
8km/h
1006hpa 98%
15:00 Icon 21° 22° 0.15mm
7.5km/h
1005hpa 98%

Nhiệt độ của Xã Đắk KRoong theo giờ


Xã Đắk KRoong những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk KRoong theo giờ