Thời tiết Xã Đắk Nhoong theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 18° 18° 0mm
11.7km/h
1004hpa 96%
03:00 Icon 18° 18° 0.4mm
12km/h
1004hpa 97%
04:00 Icon 18° 18° 0.29mm
11.5km/h
1004hpa 97%
05:00 Icon 18° 18° 0.28mm
10.9km/h
1004hpa 97%
06:00 Icon 18° 18° 0.2mm
9.5km/h
1005hpa 97%
07:00 Icon 18° 18° 0.12mm
9.3km/h
1005hpa 96%
08:00 Icon 18° 18° 0.1mm
9.5km/h
1006hpa 95%
09:00 Icon 18° 18° 0mm
9.6km/h
1006hpa 95%
10:00 Icon 18° 18° 0mm
10.1km/h
1007hpa 94%
11:00 Icon 18° 19° 0mm
10.4km/h
1006hpa 94%
12:00 Icon 18° 19° 0mm
10.6km/h
1006hpa 93%
13:00 Icon 18° 19° 0mm
10km/h
1006hpa 93%
14:00 Icon 18° 19° 0mm
9.8km/h
1005hpa 93%

Nhiệt độ của Xã Đắk Nhoong theo giờ


Xã Đắk Nhoong những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Nhoong theo giờ