Thời tiết Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 17° 17° 0mm
12.8km/h
1003hpa 94%
04:00 Icon 17° 17° 0.25mm
11.9km/h
1003hpa 94%
05:00 Icon 17° 17° 0.17mm
10.9km/h
1003hpa 94%
06:00 Icon 17° 17° 0mm
10.2km/h
1004hpa 94%
07:00 Icon 17° 17° 0mm
9.8km/h
1005hpa 93%
08:00 Icon 17° 17° 0mm
9.5km/h
1005hpa 93%
09:00 Icon 17° 17° 0mm
10.2km/h
1006hpa 92%
10:00 Icon 17° 17° 0mm
10.7km/h
1006hpa 92%
11:00 Icon 17° 17° 0mm
11.1km/h
1006hpa 92%
12:00 Icon 18° 18° 0mm
10.3km/h
1006hpa 90%
13:00 Icon 18° 18° 0mm
10.2km/h
1005hpa 89%
14:00 Icon 17° 18° 0mm
10.4km/h
1005hpa 90%
15:00 Icon 17° 17° 0.13mm
10.8km/h
1004hpa 91%

Nhiệt độ của Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei theo giờ


Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Ngọc Linh, Huyện Đắk Glei theo giờ