Thời tiết Xã Đắk HRing theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 22° 0mm
9.6km/h
1004hpa 98%
02:00 Icon 22° 22° 0.18mm
9.6km/h
1004hpa 98%
03:00 Icon 22° 22° 0.17mm
12.1km/h
1004hpa 97%
04:00 Icon 22° 22° 0.11mm
10.3km/h
1004hpa 97%
05:00 Icon 22° 22° 0mm
9.1km/h
1004hpa 98%
06:00 Icon 22° 22° 0.12mm
9.1km/h
1005hpa 98%
07:00 Icon 22° 22° 0.14mm
9.6km/h
1005hpa 98%
08:00 Icon 22° 23° 0.17mm
11.6km/h
1006hpa 97%
09:00 Icon 22° 23° 0.19mm
12.8km/h
1006hpa 95%
10:00 Icon 23° 24° 0.25mm
13.4km/h
1006hpa 93%
11:00 Icon 24° 24° 0.23mm
13.1km/h
1006hpa 91%
12:00 Icon 23° 24° 0.26mm
12.9km/h
1006hpa 94%
13:00 Icon 23° 24° 0.27mm
12km/h
1006hpa 94%

Nhiệt độ của Xã Đắk HRing theo giờ


Xã Đắk HRing những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk HRing theo giờ