Thời tiết Thị trấn Đắk Tô theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
8.9km/h
1004hpa 99%
02:00 Icon 22° 23° 0.27mm
8.9km/h
1004hpa 99%
03:00 Icon 22° 23° 0.25mm
11.3km/h
1004hpa 98%
04:00 Icon 22° 22° 0.15mm
9.4km/h
1004hpa 98%
05:00 Icon 22° 22° 0.18mm
9.1km/h
1004hpa 98%
06:00 Icon 22° 22° 0.14mm
9.1km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 22° 23° 0.17mm
9.9km/h
1006hpa 98%
08:00 Icon 22° 23° 0.17mm
10.6km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 22° 23° 0.21mm
11.4km/h
1006hpa 97%
10:00 Icon 23° 24° 0.24mm
11.2km/h
1006hpa 95%
11:00 Icon 23° 24° 0.22mm
11.1km/h
1006hpa 95%
12:00 Icon 23° 23° 0.24mm
11.2km/h
1006hpa 96%
13:00 Icon 23° 23° 0.26mm
10.4km/h
1006hpa 96%

Nhiệt độ của Thị trấn Đắk Tô theo giờ


Thị trấn Đắk Tô những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Thị trấn Đắk Tô theo giờ