Thời tiết Xã Đắk Rơ Nga theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 18° 18° 1.5mm
4.8km/h
1008hpa 100%
06:00 Icon 18° 18° 0.13mm
4.8km/h
1008hpa 100%
07:00 Icon 18° 19° 0.18mm
6.1km/h
1008hpa 99%
08:00 Icon 18° 19° 0.24mm
7.4km/h
1008hpa 99%
09:00 Icon 19° 19° 0.47mm
8.1km/h
1009hpa 98%
10:00 Icon 19° 20° 0.82mm
9.5km/h
1008hpa 96%
11:00 Icon 20° 21° 0.76mm
9.4km/h
1008hpa 94%
12:00 Icon 20° 21° 0.94mm
9.6km/h
1007hpa 94%
13:00 Icon 21° 21° 1mm
10km/h
1007hpa 92%
14:00 Icon 21° 21° 1.4mm
10.3km/h
1006hpa 93%
15:00 Icon 21° 21° 0.78mm
10.1km/h
1006hpa 93%
16:00 Icon 20° 20° 0.91mm
8.7km/h
1005hpa 96%
17:00 Icon 20° 20° 0.8mm
7.2km/h
1006hpa 97%

Nhiệt độ của Xã Đắk Rơ Nga theo giờ


Xã Đắk Rơ Nga những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Rơ Nga theo giờ