Thời tiết Xã Diên Bình theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 5.79mm
4.7km/h
1007hpa 98%
18:00 Icon 23° 24° 1.02mm
4.7km/h
1007hpa 98%
19:00 Icon 23° 24° 0.36mm
3.9km/h
1007hpa 98%
20:00 Icon 23° 24° 0.15mm
4.4km/h
1008hpa 98%
21:00 Icon 23° 24° 0.15mm
3.7km/h
1008hpa 99%
22:00 Icon 22° 23° 0.12mm
4km/h
1009hpa 99%
23:00 Icon 22° 23° 0mm
3.9km/h
1009hpa 99%
00:00 Icon 22° 23° 0mm
3.9km/h
1009hpa 99%
01:00 Icon 22° 23° 0mm
4.5km/h
1008hpa 99%
02:00 Icon 22° 23° 0mm
3.9km/h
1007hpa 99%
03:00 Icon 22° 23° 0mm
4.5km/h
1007hpa 99%
04:00 Icon 22° 23° 0mm
4.9km/h
1007hpa 99%
05:00 Icon 22° 23° 0mm
5.5km/h
1007hpa 99%

Nhiệt độ của Xã Diên Bình theo giờ


Xã Diên Bình những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Diên Bình theo giờ