Thời tiết Xã Đắk Ring theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 25° 26° 0mm
7.3km/h
1006hpa 91%
08:00 Icon 25° 26° 0mm
6.7km/h
1006hpa 90%
09:00 Icon 25° 26° 0mm
7.1km/h
1006hpa 87%
10:00 Icon 26° 26° 0mm
7.7km/h
1006hpa 81%
11:00 Icon 29° 32° 0mm
8.2km/h
1005hpa 66%
12:00 Icon 30° 33° 0mm
8km/h
1005hpa 63%
13:00 Icon 28° 32° 0mm
7.2km/h
1004hpa 71%
14:00 Icon 28° 31° 0mm
7km/h
1004hpa 69%
15:00 Icon 28° 30° 0mm
6.9km/h
1004hpa 75%
16:00 Icon 27° 29° 0mm
7.4km/h
1004hpa 77%
17:00 Icon 26° 26° 0mm
7.5km/h
1004hpa 79%
18:00 Icon 25° 26° 0mm
7.8km/h
1005hpa 82%
19:00 Icon 25° 26° 0mm
8.3km/h
1005hpa 82%

Nhiệt độ của Xã Đắk Ring theo giờ


Xã Đắk Ring những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Ring theo giờ