Thời tiết Xã Đắk Tăng theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0mm
6.5km/h
1006hpa 92%
18:00 Icon 21° 22° 0mm
7.3km/h
1006hpa 93%
19:00 Icon 20° 21° 0mm
7.3km/h
1007hpa 94%
20:00 Icon 20° 20° 0mm
6.4km/h
1008hpa 95%
21:00 Icon 20° 20° 0mm
7.2km/h
1008hpa 96%
22:00 Icon 20° 20° 0mm
8.8km/h
1009hpa 95%
23:00 Icon 20° 20° 0mm
9.8km/h
1009hpa 94%
00:00 Icon 20° 20° 0mm
9.9km/h
1008hpa 92%
01:00 Icon 20° 20° 0mm
12km/h
1007hpa 93%
02:00 Icon 20° 20° 0mm
12.3km/h
1007hpa 93%
03:00 Icon 20° 20° 0mm
11.9km/h
1006hpa 93%
04:00 Icon 20° 20° 0mm
13.1km/h
1006hpa 94%
05:00 Icon 20° 20° 0mm
12.5km/h
1006hpa 93%

Nhiệt độ của Xã Đắk Tăng theo giờ


Xã Đắk Tăng những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Tăng theo giờ