Thời tiết Thị trấn Plei Kần theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 22° 0mm
8.3km/h
1005hpa 99%
02:00 Icon 22° 22° 0.34mm
8.3km/h
1005hpa 99%
03:00 Icon 22° 22° 0.31mm
10.8km/h
1005hpa 98%
04:00 Icon 21° 22° 0.19mm
9.1km/h
1005hpa 98%
05:00 Icon 21° 22° 0.25mm
9.1km/h
1005hpa 99%
06:00 Icon 21° 22° 0.18mm
9.1km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 22° 22° 0.19mm
9.8km/h
1006hpa 98%
08:00 Icon 22° 22° 0.14mm
9.8km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 22° 23° 0.2mm
10.4km/h
1007hpa 97%
10:00 Icon 23° 23° 0.22mm
10.3km/h
1007hpa 94%
11:00 Icon 22° 23° 0.19mm
10.2km/h
1007hpa 96%
12:00 Icon 22° 23° 0.22mm
10.5km/h
1006hpa 96%
13:00 Icon 22° 23° 0.26mm
9.7km/h
1006hpa 96%

Nhiệt độ của Thị trấn Plei Kần theo giờ


Thị trấn Plei Kần những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Thị trấn Plei Kần theo giờ