Thời tiết Xã Đắk Nông theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
10.1km/h
1004hpa 98%
03:00 Icon 22° 23° 0.35mm
10.1km/h
1004hpa 98%
04:00 Icon 22° 23° 0.21mm
9.2km/h
1004hpa 99%
05:00 Icon 22° 23° 0.26mm
9km/h
1004hpa 99%
06:00 Icon 22° 23° 0.23mm
8.5km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 22° 23° 0.19mm
8.9km/h
1006hpa 99%
08:00 Icon 22° 23° 0.13mm
8.5km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 22° 23° 0.15mm
8.9km/h
1007hpa 97%
10:00 Icon 23° 24° 0.18mm
9.5km/h
1007hpa 94%
11:00 Icon 23° 23° 0.16mm
9km/h
1007hpa 96%
12:00 Icon 23° 24° 0.21mm
9.8km/h
1006hpa 95%
13:00 Icon 23° 24° 0.23mm
8.6km/h
1006hpa 96%
14:00 Icon 23° 24° 0.26mm
8.3km/h
1005hpa 96%

Nhiệt độ của Xã Đắk Nông theo giờ


Xã Đắk Nông những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Nông theo giờ