Thời tiết Xã Đắk Rơ Ông theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 20° 21° 0mm
12.1km/h
1004hpa 98%
04:00 Icon 20° 21° 0.28mm
10.7km/h
1004hpa 98%
05:00 Icon 20° 21° 0.24mm
10.3km/h
1004hpa 99%
06:00 Icon 20° 21° 0.14mm
10km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 20° 21° 0.11mm
9.7km/h
1006hpa 98%
08:00 Icon 20° 21° 0mm
9.8km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 20° 21° 0.13mm
10.2km/h
1007hpa 98%
10:00 Icon 20° 21° 0.11mm
10.3km/h
1007hpa 97%
11:00 Icon 20° 21° 0.11mm
9.9km/h
1007hpa 97%
12:00 Icon 21° 21° 0mm
9.9km/h
1006hpa 97%
13:00 Icon 21° 21° 0.14mm
9.6km/h
1006hpa 96%
14:00 Icon 21° 21° 0.11mm
9.6km/h
1005hpa 97%
15:00 Icon 21° 21° 0.19mm
9km/h
1005hpa 97%

Nhiệt độ của Xã Đắk Rơ Ông theo giờ


Xã Đắk Rơ Ông những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Rơ Ông theo giờ