Thời tiết Xã Đắk Tờ Kan theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 2.3mm
4.4km/h
1008hpa 99%
19:00 Icon 22° 23° 0mm
3.8km/h
1008hpa 99%
20:00 Icon 22° 22° 0mm
4.4km/h
1008hpa 99%
21:00 Icon 22° 22° 0.14mm
4km/h
1009hpa 99%
22:00 Icon 21° 22° 0.15mm
4.7km/h
1010hpa 99%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
4.5km/h
1010hpa 99%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
4.9km/h
1009hpa 99%
01:00 Icon 21° 22° 0mm
5.5km/h
1008hpa 99%
02:00 Icon 21° 22° 0mm
5.4km/h
1008hpa 99%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
5.8km/h
1007hpa 99%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
6.4km/h
1007hpa 99%
05:00 Icon 21° 22° 0.1mm
6.6km/h
1007hpa 99%
06:00 Icon 21° 22° 0.14mm
7.1km/h
1008hpa 99%

Nhiệt độ của Xã Đắk Tờ Kan theo giờ


Xã Đắk Tờ Kan những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Tờ Kan theo giờ