Thời tiết Xã Ngọc Lây theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 17° 17° 0mm
14.2km/h
1003hpa 97%
03:00 Icon 17° 17° 0.25mm
14.2km/h
1004hpa 97%
04:00 Icon 17° 17° 0.24mm
13.1km/h
1004hpa 97%
05:00 Icon 17° 17° 0.18mm
12km/h
1004hpa 97%
06:00 Icon 17° 17° 0mm
11.4km/h
1005hpa 97%
07:00 Icon 16° 17° 0mm
10.9km/h
1005hpa 97%
08:00 Icon 17° 17° 0mm
10.5km/h
1006hpa 96%
09:00 Icon 17° 17° 0mm
11.1km/h
1006hpa 96%
10:00 Icon 17° 17° 0mm
11.7km/h
1006hpa 96%
11:00 Icon 17° 17° 0mm
12km/h
1006hpa 96%
12:00 Icon 17° 17° 0mm
10.8km/h
1006hpa 94%
13:00 Icon 17° 18° 0mm
10.8km/h
1006hpa 94%
14:00 Icon 17° 17° 0mm
11.3km/h
1005hpa 94%

Nhiệt độ của Xã Ngọc Lây theo giờ


Xã Ngọc Lây những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Ngọc Lây theo giờ