Thời tiết Xã Tê Xăng theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 18° 19° 0mm
5.1km/h
1010hpa 99%
20:00 Icon 18° 19° 0mm
5.1km/h
1010hpa 99%
21:00 Icon 18° 19° 0mm
6.2km/h
1010hpa 99%
22:00 Icon 19° 19° 0mm
6.2km/h
1010hpa 99%
23:00 Icon 19° 19° 0.15mm
5.8km/h
1010hpa 99%
00:00 Icon 19° 19° 0.13mm
5.3km/h
1010hpa 99%
01:00 Icon 19° 19° 0.13mm
5.9km/h
1009hpa 99%
02:00 Icon 19° 19° 0.15mm
5.9km/h
1008hpa 99%
03:00 Icon 19° 19° 0.19mm
6km/h
1008hpa 99%
04:00 Icon 19° 19° 0mm
6.3km/h
1008hpa 99%
05:00 Icon 18° 19° 0mm
6km/h
1008hpa 99%
06:00 Icon 18° 19° 0.16mm
5.7km/h
1009hpa 98%
07:00 Icon 19° 19° 0mm
6km/h
1009hpa 98%

Nhiệt độ của Xã Tê Xăng theo giờ


Xã Tê Xăng những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Tê Xăng theo giờ