Thời tiết Xã Văn Xuôi theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 17° 18° 0mm
7km/h
1007hpa 98%
18:00 Icon 17° 18° 0.17mm
7km/h
1007hpa 98%
19:00 Icon 17° 17° 0mm
7.4km/h
1007hpa 99%
20:00 Icon 17° 17° 0mm
6.6km/h
1008hpa 99%
21:00 Icon 17° 17° 0mm
6.7km/h
1009hpa 99%
22:00 Icon 17° 17° 0.1mm
7.1km/h
1009hpa 99%
23:00 Icon 16° 17° 0mm
7.5km/h
1010hpa 98%
00:00 Icon 16° 16° 0mm
7.4km/h
1009hpa 98%
01:00 Icon 16° 16° 0.12mm
8.2km/h
1008hpa 98%
02:00 Icon 16° 17° 0mm
8.5km/h
1007hpa 98%
03:00 Icon 16° 17° 0mm
8.9km/h
1007hpa 98%
04:00 Icon 16° 17° 0mm
9.3km/h
1006hpa 97%
05:00 Icon 16° 17° 0mm
9.1km/h
1007hpa 96%

Nhiệt độ của Xã Văn Xuôi theo giờ


Xã Văn Xuôi những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Văn Xuôi theo giờ