Thời tiết Xã Đắk Rơ Wa theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
15.8km/h
1004hpa 93%
04:00 Icon 22° 23° 0mm
14.9km/h
1004hpa 93%
05:00 Icon 22° 23° 0mm
13.8km/h
1004hpa 93%
06:00 Icon 22° 23° 0mm
13.3km/h
1004hpa 95%
07:00 Icon 22° 23° 0mm
12.6km/h
1005hpa 96%
08:00 Icon 22° 23° 0mm
13.1km/h
1006hpa 95%
09:00 Icon 23° 24° 0.14mm
15km/h
1006hpa 93%
10:00 Icon 24° 25° 0.21mm
17.2km/h
1006hpa 85%
11:00 Icon 25° 26° 0.21mm
17.7km/h
1006hpa 81%
12:00 Icon 25° 26° 0.27mm
17.4km/h
1006hpa 84%
13:00 Icon 24° 25° 0.36mm
15.8km/h
1005hpa 89%
14:00 Icon 24° 25° 0.34mm
16km/h
1005hpa 90%
15:00 Icon 24° 24° 0.23mm
16.9km/h
1004hpa 90%

Nhiệt độ của Xã Đắk Rơ Wa theo giờ


Xã Đắk Rơ Wa những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Rơ Wa theo giờ