Thời tiết Xã Ia Chim theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
15.6km/h
1004hpa 94%
02:00 Icon 22° 23° 0.12mm
15.6km/h
1004hpa 94%
03:00 Icon 22° 23° 0mm
13.8km/h
1004hpa 94%
04:00 Icon 22° 23° 0mm
12.9km/h
1004hpa 94%
05:00 Icon 22° 23° 0mm
11.8km/h
1004hpa 94%
06:00 Icon 22° 23° 0mm
11.2km/h
1004hpa 96%
07:00 Icon 22° 23° 0mm
10.7km/h
1005hpa 96%
08:00 Icon 22° 23° 0.11mm
10.8km/h
1006hpa 96%
09:00 Icon 23° 24° 0.21mm
12.6km/h
1006hpa 94%
10:00 Icon 24° 25° 0.25mm
14.4km/h
1006hpa 88%
11:00 Icon 24° 25° 0.29mm
14.8km/h
1006hpa 86%
12:00 Icon 24° 25° 0.33mm
14.3km/h
1006hpa 88%
13:00 Icon 24° 24° 0.41mm
13.5km/h
1005hpa 91%

Nhiệt độ của Xã Ia Chim theo giờ


Xã Ia Chim những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Ia Chim theo giờ