Thời tiết Xã Phước Hà theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 25° 25° 0mm
9km/h
1005hpa 87%
02:00 Icon 25° 25° 0mm
9km/h
1005hpa 87%
03:00 Icon 25° 25° 0mm
8.9km/h
1005hpa 88%
04:00 Icon 25° 25° 0mm
8.5km/h
1005hpa 86%
05:00 Icon 25° 26° 0mm
8.7km/h
1005hpa 84%
06:00 Icon 25° 26° 0mm
8.6km/h
1005hpa 82%
07:00 Icon 26° 26° 0mm
9km/h
1006hpa 77%
08:00 Icon 27° 29° 0mm
9.1km/h
1007hpa 74%
09:00 Icon 28° 31° 0mm
11.1km/h
1007hpa 65%
10:00 Icon 31° 34° 0mm
15.1km/h
1006hpa 52%
11:00 Icon 33° 35° 0mm
19.4km/h
1006hpa 47%
12:00 Icon 33° 35° 0mm
20.2km/h
1005hpa 44%
13:00 Icon 34° 35° 0mm
18.4km/h
1004hpa 43%

Nhiệt độ của Xã Phước Hà theo giờ


Xã Phước Hà những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Phước Hà theo giờ