Thời tiết Xã Ia Pếch theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0mm
19km/h
1005hpa 98%
02:00 Icon 21° 22° 0.18mm
17.3km/h
1005hpa 99%
03:00 Icon 21° 22° 0.16mm
17km/h
1005hpa 99%
04:00 Icon 21° 22° 0.15mm
17.5km/h
1004hpa 98%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
17km/h
1005hpa 98%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
16.9km/h
1005hpa 99%
07:00 Icon 21° 22° 0mm
16.5km/h
1006hpa 98%
08:00 Icon 21° 22° 0.13mm
16.3km/h
1006hpa 98%
09:00 Icon 21° 22° 0.28mm
17km/h
1007hpa 98%
10:00 Icon 22° 23° 0.44mm
17.8km/h
1007hpa 98%
11:00 Icon 22° 23° 0.65mm
17.9km/h
1007hpa 97%
12:00 Icon 22° 23° 0.84mm
18.5km/h
1007hpa 97%
13:00 Icon 23° 23° 0.89mm
18.4km/h
1006hpa 98%

Nhiệt độ của Xã Ia Pếch theo giờ


Xã Ia Pếch những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Ia Pếch theo giờ