Thời tiết Xã Tú An theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 24° 25° 0mm
37.9km/h
1001hpa 76%
04:00 Icon 24° 25° 0mm
36km/h
1000hpa 77%
05:00 Icon 24° 25° 0mm
35km/h
1001hpa 76%
06:00 Icon 24° 25° 0mm
32.8km/h
1002hpa 79%
07:00 Icon 24° 25° 0mm
30.8km/h
1003hpa 80%
08:00 Icon 25° 25° 0mm
29.9km/h
1003hpa 79%
09:00 Icon 25° 26° 0mm
29.2km/h
1004hpa 78%
10:00 Icon 26° 26° 0mm
30.3km/h
1004hpa 74%
11:00 Icon 27° 29° 0mm
31.6km/h
1004hpa 69%
12:00 Icon 28° 31° 0mm
34.9km/h
1003hpa 65%
13:00 Icon 28° 31° 0mm
36.9km/h
1003hpa 64%
14:00 Icon 28° 31° 0mm
36.2km/h
1002hpa 65%
15:00 Icon 28° 30° 0mm
33.6km/h
1002hpa 66%

Nhiệt độ của Xã Tú An theo giờ


Xã Tú An những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Tú An theo giờ