Thời tiết Xã Đắk Pne theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 20° 21° 0mm
21.4km/h
1003hpa 96%
02:00 Icon 20° 21° 0mm
21.4km/h
1003hpa 96%
03:00 Icon 20° 21° 0mm
21.3km/h
1003hpa 96%
04:00 Icon 20° 21° 0mm
20.8km/h
1003hpa 96%
05:00 Icon 20° 21° 0mm
19.7km/h
1003hpa 96%
06:00 Icon 20° 21° 0mm
18.8km/h
1003hpa 96%
07:00 Icon 20° 21° 0mm
17.4km/h
1004hpa 96%
08:00 Icon 20° 21° 0mm
17.3km/h
1005hpa 96%
09:00 Icon 21° 22° 0.16mm
18km/h
1005hpa 94%
10:00 Icon 22° 22° 0.15mm
19.9km/h
1005hpa 90%
11:00 Icon 24° 24° 0.16mm
19.5km/h
1005hpa 83%
12:00 Icon 23° 24° 0.21mm
19.6km/h
1005hpa 86%
13:00 Icon 22° 23° 0.28mm
18.7km/h
1005hpa 90%

Nhiệt độ của Xã Đắk Pne theo giờ


Xã Đắk Pne những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Đắk Pne theo giờ