Thời tiết Xã Sa Nhơn theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 0.49mm
4.8km/h
1007hpa 98%
18:00 Icon 23° 24° 1.43mm
4.8km/h
1007hpa 98%
19:00 Icon 23° 24° 0.63mm
3.9km/h
1007hpa 98%
20:00 Icon 23° 23° 0.27mm
4.8km/h
1008hpa 98%
21:00 Icon 22° 23° 0.11mm
4.2km/h
1008hpa 99%
22:00 Icon 22° 23° 0mm
4.3km/h
1009hpa 99%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
4.1km/h
1009hpa 99%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
3.9km/h
1009hpa 99%
01:00 Icon 22° 22° 0.12mm
4.8km/h
1008hpa 99%
02:00 Icon 22° 22° 0mm
4km/h
1007hpa 99%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
4.3km/h
1007hpa 99%
04:00 Icon 22° 22° 0mm
4.6km/h
1007hpa 99%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
5.3km/h
1007hpa 99%

Nhiệt độ của Xã Sa Nhơn theo giờ


Xã Sa Nhơn những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Sa Nhơn theo giờ