Thời tiết Xã Sa Sơn theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0.65mm
4.1km/h
1008hpa 98%
20:00 Icon 22° 22° 0.19mm
4.8km/h
1009hpa 98%
21:00 Icon 22° 22° 0mm
4.5km/h
1010hpa 98%
22:00 Icon 22° 22° 0.14mm
4.6km/h
1010hpa 99%
23:00 Icon 21° 22° 0.1mm
4.9km/h
1009hpa 99%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
4.8km/h
1009hpa 99%
01:00 Icon 21° 22° 0.11mm
4.5km/h
1008hpa 99%
02:00 Icon 21° 22° 0.19mm
4.8km/h
1008hpa 99%
03:00 Icon 22° 22° 0.17mm
5.5km/h
1007hpa 99%
04:00 Icon 21° 22° 0.1mm
6km/h
1007hpa 99%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
6.2km/h
1007hpa 99%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
6.6km/h
1008hpa 99%
07:00 Icon 22° 23° 0mm
6.9km/h
1008hpa 98%

Nhiệt độ của Xã Sa Sơn theo giờ


Xã Sa Sơn những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Sa Sơn theo giờ