Thời tiết Xã SRó theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 23° 24° 0mm
27.3km/h
1002hpa 91%
02:00 Icon 23° 24° 0mm
26.5km/h
1002hpa 91%
03:00 Icon 23° 24° 0mm
25.7km/h
1002hpa 92%
04:00 Icon 24° 24° 0mm
26.9km/h
1002hpa 92%
05:00 Icon 24° 24° 0mm
26km/h
1002hpa 91%
06:00 Icon 24° 24° 0mm
24.7km/h
1003hpa 91%
07:00 Icon 24° 25° 0mm
23.4km/h
1004hpa 90%
08:00 Icon 24° 25° 0mm
22.4km/h
1005hpa 90%
09:00 Icon 24° 25° 0.12mm
22.5km/h
1005hpa 90%
10:00 Icon 25° 26° 0.16mm
24km/h
1005hpa 88%
11:00 Icon 27° 27° 0.26mm
24.6km/h
1005hpa 81%
12:00 Icon 27° 30° 0.34mm
26.7km/h
1005hpa 78%
13:00 Icon 27° 30° 0.32mm
26.8km/h
1004hpa 78%

Nhiệt độ của Xã SRó theo giờ


Xã SRó những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã SRó theo giờ