Thời tiết Xã Hra theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 1.54mm
14.7km/h
1006hpa 87%
18:00 Icon 22° 23° 0mm
16.1km/h
1006hpa 86%
19:00 Icon 22° 22° 0mm
15.1km/h
1007hpa 89%
20:00 Icon 22° 22° 0mm
15.4km/h
1008hpa 90%
21:00 Icon 22° 22° 0mm
17.6km/h
1009hpa 88%
22:00 Icon 21° 22° 0mm
17.1km/h
1009hpa 89%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
19.2km/h
1009hpa 89%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
20.1km/h
1008hpa 90%
01:00 Icon 21° 22° 0mm
21km/h
1007hpa 90%
02:00 Icon 21° 22° 0mm
22.1km/h
1006hpa 90%
03:00 Icon 21° 22° 0mm
22.5km/h
1006hpa 90%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
23.5km/h
1006hpa 90%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
24km/h
1006hpa 90%

Nhiệt độ của Xã Hra theo giờ


Xã Hra những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Hra theo giờ