Thời tiết Xã Gào theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 22° 0.52mm
14.1km/h
1007hpa 99%
07:00 Icon 21° 22° 0.13mm
14km/h
1007hpa 99%
08:00 Icon 21° 22° 0.18mm
14.8km/h
1007hpa 98%
09:00 Icon 22° 23° 0.26mm
14.9km/h
1008hpa 98%
10:00 Icon 22° 23° 0.52mm
15.2km/h
1008hpa 97%
11:00 Icon 23° 24° 0.64mm
16.2km/h
1008hpa 96%
12:00 Icon 23° 24° 0.53mm
15.8km/h
1007hpa 95%
13:00 Icon 24° 25° 0.73mm
17.2km/h
1006hpa 92%
14:00 Icon 24° 25° 0.99mm
17.3km/h
1006hpa 94%
15:00 Icon 24° 25° 0.98mm
17.5km/h
1005hpa 95%
16:00 Icon 23° 24° 1mm
16.7km/h
1005hpa 97%
17:00 Icon 23° 23° 0.81mm
14.8km/h
1006hpa 97%
18:00 Icon 22° 23° 0.68mm
15km/h
1006hpa 98%

Nhiệt độ của Xã Gào theo giờ


Xã Gào những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Gào theo giờ