Thời tiết Xã Pờ Ê theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 20° 20° 7.29mm
7.5km/h
1008hpa 90%
22:00 Icon 20° 20° 0mm
8.1km/h
1007hpa 88%
23:00 Icon 20° 20° 0mm
8.4km/h
1007hpa 88%
00:00 Icon 20° 21° 0mm
8.3km/h
1006hpa 87%
01:00 Icon 20° 21° 0mm
8km/h
1005hpa 86%
02:00 Icon 20° 20° 0mm
8km/h
1005hpa 86%
03:00 Icon 20° 20° 0mm
8.2km/h
1005hpa 86%
04:00 Icon 20° 20° 0mm
8.3km/h
1005hpa 86%
05:00 Icon 20° 20° 0mm
8.4km/h
1005hpa 87%
06:00 Icon 20° 20° 0mm
8.5km/h
1006hpa 86%
07:00 Icon 21° 22° 0mm
7.1km/h
1006hpa 80%
08:00 Icon 22° 23° 0mm
7.1km/h
1007hpa 75%
09:00 Icon 24° 24° 0mm
7.4km/h
1006hpa 67%

Nhiệt độ của Xã Pờ Ê theo giờ


Xã Pờ Ê những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Pờ Ê theo giờ