Thời tiết Xã A Dơk theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 22° 23° 0mm
13.1km/h
1008hpa 97%
20:00 Icon 22° 22° 0mm
13.5km/h
1009hpa 97%
21:00 Icon 22° 22° 0mm
14.6km/h
1009hpa 97%
22:00 Icon 22° 22° 0mm
14.5km/h
1010hpa 96%
23:00 Icon 21° 22° 0mm
13.6km/h
1009hpa 96%
00:00 Icon 21° 22° 0mm
14.1km/h
1009hpa 96%
01:00 Icon 21° 22° 0mm
15.3km/h
1008hpa 96%
02:00 Icon 21° 22° 0.11mm
15.8km/h
1007hpa 97%
03:00 Icon 21° 22° 0.13mm
16.2km/h
1007hpa 97%
04:00 Icon 21° 22° 0mm
16.7km/h
1007hpa 97%
05:00 Icon 21° 22° 0mm
17.9km/h
1007hpa 97%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
19.3km/h
1007hpa 97%
07:00 Icon 21° 22° 0.13mm
19.3km/h
1008hpa 97%

Nhiệt độ của Xã A Dơk theo giờ


Xã A Dơk những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã A Dơk theo giờ