Thời tiết Xã Glar theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 20° 21° 0mm
24.5km/h
1004hpa 97%
02:00 Icon 20° 21° 0mm
24.5km/h
1004hpa 97%
03:00 Icon 21° 21° 0mm
22.9km/h
1004hpa 97%
04:00 Icon 21° 21° 0mm
23.1km/h
1004hpa 97%
05:00 Icon 21° 21° 0mm
22.9km/h
1004hpa 96%
06:00 Icon 21° 21° 0mm
22.5km/h
1004hpa 97%
07:00 Icon 21° 21° 0mm
22.4km/h
1005hpa 97%
08:00 Icon 21° 22° 0mm
21.5km/h
1006hpa 97%
09:00 Icon 21° 22° 0mm
21.6km/h
1006hpa 96%
10:00 Icon 21° 22° 0.15mm
22.3km/h
1006hpa 95%
11:00 Icon 22° 22° 0.28mm
22km/h
1006hpa 94%
12:00 Icon 22° 23° 0.43mm
22.8km/h
1006hpa 93%
13:00 Icon 22° 23° 0.52mm
22.7km/h
1005hpa 93%

Nhiệt độ của Xã Glar theo giờ


Xã Glar những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Glar theo giờ