Thời tiết Xã Hà Bầu theo giờ


Ngày Nhiệt độ Mưa Gió Áp lực Độ ẩm
Hiện tại Icon 21° 21° 0mm
24.1km/h
1005hpa 96%
03:00 Icon 21° 21° 0mm
21.9km/h
1005hpa 97%
04:00 Icon 21° 21° 0mm
21.7km/h
1005hpa 96%
05:00 Icon 21° 21° 0mm
21.3km/h
1004hpa 96%
06:00 Icon 21° 22° 0mm
21.2km/h
1005hpa 97%
07:00 Icon 21° 22° 0mm
20.8km/h
1005hpa 97%
08:00 Icon 21° 22° 0mm
20.1km/h
1006hpa 97%
09:00 Icon 21° 22° 0mm
20.5km/h
1006hpa 96%
10:00 Icon 22° 22° 0.15mm
21.4km/h
1006hpa 94%
11:00 Icon 22° 23° 0.25mm
21km/h
1006hpa 92%
12:00 Icon 22° 23° 0.4mm
21.8km/h
1006hpa 92%
13:00 Icon 23° 23° 0.49mm
21.6km/h
1006hpa 94%
14:00 Icon 22° 23° 0.42mm
21.7km/h
1005hpa 95%

Nhiệt độ của Xã Hà Bầu theo giờ


Xã Hà Bầu những giờ tới có mưa không?


Lượng mưa Xã Hà Bầu theo giờ